Polityka prywatności

Polityka prywatności RiseCraft.net

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że przetwarzając dane osobowe w ramach usługi serwera Minecraft RiseCraft.net:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest M4E GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9542849297, KRS: 0001009756, ul. Pawła Chromika 5A, 40-238 Katowice.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila: hi@m4e.games
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6, ust.1, pkt.a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679) w celu zapewnienia dostępu do konta w grze Minecraft na serwerze RiseCraft.net.
  4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu (art. 4 ust. 9 ogólnego Rozporządzenia 2016/679).
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Ciebie rezygnacji bycia użytkownikiem serwera RiseCraft.net.
  6. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, który został dokonany na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
  9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.